De brief van Paulus aan de Efeziėrs


Schrijver – Lezers – Groet (1,1-2)
Rijkdom der uitverkorenen (1,3-14)
Voorbede (1,15-23)
Alles is genade (2,1-10)
De eenheid der gemeente (2,11-22)
Het geheimenis van de roeping der heidenen (3,1-13)
De grote liefde van Christus (3,14-21)
Eenheid en verscheidenheid in de gemeente (4,1-16)
De nieuwe levenswandel (4,17-32)
Vermaningen (5,1-21)
Het huwelijksleven (5,22-33)
Gehoorzaamheid (6,1-9)
De geestelijke wapenrusting (6,10-20)
Mededeling – Groet (6,21-24)

Efeziėrs  1  2  3  4  5  6

Bijbel index