Ester 10  


Het welzijn van zijn volk door Mordekai bevorderd


1 En koning Ahasveros legde belasting op aan het vaste land en de kustlanden der zee. 2 Al zijn geweldige en machtige daden en een nauwkeurig bericht over de grootheid, waartoe de koning Mordekai verheven had, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van MediŽ en PerziŽ? 3 Want de Jood Mordekai was de eerste na koning Ahasveros; hij was in aanzien bij de Joden en bemind bij de menigte van zijn broederen, want hij zocht het goede voor zijn volk en sprak tot heil van al zijn volksgenoten.

Ester :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Bijbel index