Ezra  


Kores geeft de ballingen verlof terug te keren (1,1-11)
De lijst van terugkerenden (2,1-70)
Wederoprichting van het altaar – Grondlegging van de tempel (3,1-13)
Tegenwerking bij de herbouw van Jeruzalem (4,1-23)
Hervatting van de bouw onder goedkeuring van Darius (4,24-6,12)
Het werk gereed – Inwijding en eerste Paasfeest (6,13-22)
Ezra door de koning gemachtigd om orde te stellen op de tempeldienst (7,1-27)
De voorbereiding van de tocht (7,28-8,30)
Vertrek en aankomst te Jeruzalem (8,31-36)
Ezra’s maatregelen tegen de gemengde huwelijken (9,1-10,44)

Ezra :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Bijbel index