De brief van Paulus aan de Filippenzen


Schrijver – Lezers – Groet (1,1-2)
Dankzegging en gebed (1,3-11)
De zegen van Paulus’ gevangenschap (1,12-26)
Volharding in de gezindheid van Christus (1,27-2,18)
Aanbeveling van Timoteüs en Epafroditus (2,19-3,1)
De ware gerechtigheid (3,2-16)
Paulus’ voorbeeld – Vermaningen (3,17-4,9)
Dank voor liefdegaven – Groeten (4,10-23)

Filippenzen:   1  2  3  4

Bijbel index