De brief van Paulus aan de Galaten


Schrijver – Lezers – Groet (1,1-5)
Er is maar één evangelie (1,6-10)
Hoe Paulus apostel werd (1,11-24)
Paulus door de apostelen erkend (2,1-10)
Paulus tegenover Petrus (2,11-14)
De hoofdzaak, ook voor christenen uit de Joden (2,15-21)
De rechtvaardigheid door het geloof (3,1-14)
De wet of de belofte? (3,15-29)
Geen dienstbaarheid meer (4,1-11)
Een dringende bede (4,12-20)
Hagar en Sara (4,21-31)
De christelijke vrijheid (5,1-12)
Vlees of Geest (5,13-26)
Steunt elkander (6,1-10)
Laatste waarschuwing en groet (6,11-18)

Galaten:   1  2  3  4  5  6

Bijbel index