De Handelingen der Apostelen


De hemelvaart (1,1-11)
De ledige plaats van Judas vervuld (1,12-26)
Pinksteren (2,1-13)
De toespraak van Petrus (2,14-40)
Het leven der eerste gemeente (2,41-47)
De genezing van een verlamde (3,1-10)
De toespraak van Petrus (3,11-26)
Petrus en Johannes voor de Raad (4,1-31)
Het leven der gemeente (4,32-37)
Ananias en Saffira (5,1-11)
Tekenen en wonderen (5,12-16)
Gevangenneming en bevrijding van de apostelen (5,17-25)
Het verhoor van de apostelen Ė De raad van GamaliŽl (5,26-42)
Aanstelling van de zeven Ė Stefanus (6,1-15)
Stefanusí verdediging (7,1-53)
De dood van Stefanus Ė Saulus (7,54-8,3)
Filippus te Samaria Ė Simon de tovenaar (8,4-25)
De kamerling uit Morenland (8,26-40)
De bekering van Saulus (9,1-18)
Saulus in de broederkring (9,19-31)
Eneas en Dorkas (9,32-43)
Cornelius (10,1-48)
Petrus verdedigt de doop van Cornelius (11,1-18)
Barnabas en Saulus naar AntiochiŽ (11,19-30)
De dood van Jakobus Ė De bevrijding van Petrus (12,1-19)
De dood van Herodes (12,20-23)
De uitzending van Barnabas en Saulus (12,24-13,12)
Naar AntiochiŽ in PisidiŽ (13,13-49)
Naar Ikonium, Lystra en Derbe (13,50-14,20)
Terug naar AntiochiŽ (14,21-28)
De vergadering te Jeruzalem (15,1-21)
Het antwoord aan AntiochiŽ (15,22-34)
Twist tussen Paulus en Barnabas (15,35-16,3)
Door MacedoniŽ (16,4-18)
De gevangenbewaarder van Filippi (16,19-40)
Paulus te Tessalonica en Berea (17,1-14)
Paulus te Athene (17,15-34)
Paulus te Korinte (18,1-17)
Paulus naar het Oosten Ė Apollos (18,18-28)
Paulus te Efeze (19,1-12)
De zonen van Skevas (19,13-20)
Demetrius de zilversmid (19,21-40)
Van MacedoniŽ naar Troas (20,1-12)
De oudsten van Efeze te Milete (20,13-38)
Paulus te Tyrus en te Caesarea (21,1-14)
Te Jeruzalem (21,15-26)
Paulus gevangengenomen (21,27-39)
Toespraak tot de Joden (21,40-22,22)
In de kazerne (22,23-29)
Voor de Raad (22,30-23,11)
Een samenzwering der Joden (23,12-22)
Paulus naar Caesarea overgebracht (23,23-35)
Paulus voor Felix (24,1-27)
Paulus voor Festus (25,1-12)
Paulus voor Agrippa (25,13-27)
Paulusí verantwoording voor Agrippa (26,1-32)
Paulus naar Rome (27,1-13)
De schipbreuk (27,14-44)
Paulus op Malta (28,1-10)
Paulus te Rome (28,11-31)

Handelingen :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   24  25  26  27  28

Bijbel index