De brief van Jakobus


Schrijver Lezers Groet (1,1-1)
Verzoekingen (1,2-11)
Het doel der verzoekingen (1,12-18)
Hoorders of daders (1,19-27)
Geen aanzien des persoons (2,1-13)
Dood geloof (2,14-26)
De zonden der tong (3,1-12)
De hemelse wijsheid (3,13-18)
Hartstocht en wereldliefde (4,1-10)
Lasterpraat (4,11-12)
Het voorbehoud van Jakobus (4,13-17)
Het gevaar van de rijkdom (5,1-6)
Geduld in het lijden (5,7-11)
De eed De voorbede (5,12-20)

Jakobus:   1  2  3  4  5

Bijbel index