De eerste brief van Johannes


Het getuigenis van Johannes (1,1-4)
De wandel in het licht (1,5-2,2)
Het bewaren van Christusí geboden (2,3-6)
De broederliefde (2,7-11)
De wereldsgezindheid (2,12-17)
De antichrist (2,18-27)
Het kindschap Gods (2,28-3,10)
De band der liefde (3,11-17)
De verzekerdheid (3,18-24)
Het beproeven der geesten (4,1-6)
De werking van de liefde Gods in ons (4,7-21)
Het overwinnend geloof in Jezus Christus (5,1-12)
Slot (5,13-21)


Joh1:   1  2  3  4  5

Bijbel index