Jozua


De opdracht des HEREN aan Jozua om Kanašn in bezit te nemen (1,1-18)
De verspieders te Jericho (2,1-24)
De overtocht over de Jordaan (3,1-4,24)
Besnijdenis en Pascha te Gilgal (5,1-12)
De val van Jericho (5,13-6,27)
Achans misdaad en straf Ė Nederlaag bij Ai (7,1-26)
Verdelging van Ai (8,1-29)
Het altaar op de Ebal Ė Voorlezing der wet (8,30-35)
De list der Gibeonieten (9,1-27)
Slag bij Gibeon Ė Jozua verovert het zuiden van Kanašn (10,1-43)
Verovering van noordelijk Kanašn (11,1-15)
Overzicht van de veroveringen (11,16-23)
Lijst van de verslagen koningen (12,1-24)
Nog niet veroverde streken (13,1-7)
De verdeling van het Overjordaanse (13,8-33)
Verdeling van Kanašn (14,1-5)
Kaleb verkrijgt Hebron (14,6-15)
Het erfdeel van Juda (15,1-63)
Het erfdeel van Efraďm en Manasse (16,1-17,18)
Verdeling van het overige land te Silo (18,1-10)
Het erfdeel van Benjamin (18,11-28)
Het erfdeel van Simeon (19,1-9)
Het erfdeel van Zebulon (19,10-16)
Het erfdeel van Issakar (19,17-23)
Het erfdeel van Aser (19,24-31)
Het erfdeel van Naftali (19,32-39)
Het erfdeel van Dan (19,40-48)
Het erfdeel van Jozua (19,49-51)
De vrijsteden (20,1-9)
De Levietensteden (21,1-45)
Terugkeer van de Overjordaanse stammen (22,1-8)
Het altaar der Overjordaanse stammen (22,9-34)
Afscheidsrede van Jozua tot de hoofden van het volk (23,1-16)
Verbondsvernieuwing te Sichem (24,1-28)
Dood van Jozua en Eleazar (24,29-33)

Jozua :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Bijbel index