De brief van Paulus aan de Kolossenzen


Schrijver – Lezers – Groet (1,1-2)
Dankzegging en gebed (1,3-14)
De voorrang van Christus (1,15-23)
Paulus’ ambt en lijden (1,24-2,3)
Gevaarlijke wijsheid (2,4-15)
De dwaasheid van menselijke inzettingen (2,16-3,4)
Het nieuwe leven (3,5-17)
De christelijke huisregels (3,18-4,6)
Besluit en groet (4,7-18)

Kolossenzen:   1  2  3  4

Bijbel index