Koningen 1

 Het eerste boek der Koningen


Salomoís troonsbestijging (1,1-53)
Salomoís eerste regeringsdaden (2,1-46)
Salomoís bede om wijsheid (3,1-15)
Salomoís wijze rechtspraak (3,16-28)
Salomoís vorsten en landvoogden (4,1-20)
Salomoís grootheid (4,21-34)
De toebereidselen tot de bouw van de tempel (5,1-18)
Salomoís tempelbouw (6,1-38)
Salomoís paleis (7,1-12)
Het metaalwerk van de tempel (7,13-51)
De inwijding van de tempel (8,1-66)
De tweede verschijning des HEREN aan Salomo (9,1-9)
Salomoís overige bouwwerken (9,10-25)
Salomoís scheepvaart (9,26-28)
Het bezoek van de koningin van Seba (10,1-13)
Salomoís inkomsten en rijkdom (10,14-29)
Salomoís afgoderij (11,1-13)
Salomoís tegenstanders (11,14-40)
Dood van Salomo (11,41-43)
De scheuring van het rijk (12,1-24)
Jerobeam stelt een nieuwe eredienst in (12,25-32)
De man Gods uit Juda (12,33-13,34)
Het overige van de geschiedenis van Jerobeam (14,1-20)
Het overige van de geschiedenis van Rechabeam (14,21-31)
Abiam, koning van Juda (15,1-8)
Asa, koning van Juda (15,9-24)
Nadab, koning van IsraŽl (15,25-32)
Basa, koning van IsraŽl (15,33-16,7)
Ela, koning van IsraŽl (16,8-14)
Zimri, koning van IsraŽl (16,15-20)
Omri, koning van IsraŽl (16,21-28)
Achab dient de Bašl (16,29-34)
Elia aan de beek Kerit (17,1-6)
Elia en de weduwe van Sarefat (17,7-24)
Achabs dienaar Obadja ontmoet Elia (18,1-15)
Elia ontmoet Achab (18,16-19)
Elia op de Karmel (18,20-46)
Eliaís tocht naar Horeb (19,1-8)
De openbaring Gods in Horeb (19,9-18)
De roeping van Elisa (19,19-21)
Samaria belegerd en ontzet (20,1-22)
De slag bij Afek (20,23-34)
Profetisch oordeel over Achabs toegeeflijkheid (20,35-43)
De wijngaard van Nabot (21,1-29)
Achabs strijd tegen Ramot in Gilead (22,1-40)
Josafat, koning van Juda (22,41-51)
Achazja, koning van IsraŽl (22,52-54)  

Koningen 1:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

Bijbel index