Koningen 2

 Het tweede boek der Koningen


Elia voorzegt Achazjaís dood (1,1-18)
Elia ten hemel opgenomen (2,1-18)
Elisa maakt het water te Jericho gezond (2,19-22)
De spottende knapen van Betel (2,23-25)
Jorams veldtocht tegen Moab (3,1-27)
De olie der weduwe (4,1-7)
De Sunamitische en haar zoon (4,8-37)
De dood in de pot (4,38-41)
De spijziging van de honderd (4,42-44)
De genezing van Našman (5,1-27)
De drijvende bijl (6,1-7)
Elisaís optreden in de oorlog tegen Aram (6,8-23)
Elisa tijdens het beleg van Samaria (6,24-7,20)
De koning helpt de Sunamitische (8,1-6)
Elisa te Damascus (8,7-15)
Joram, koning van Juda (8,16-24)
Achazja, koning van Juda (8,25-29)
Jehu wordt koning van IsraŽl (9,1-15)
Dood van Joram en van Achazja (9,16-29)
Dood van Izebel (9,30-37)
Jehu roeit het geslacht van Achab verder uit (10,1-17)
Jehu roeit de dienst van Bašl uit (10,18-36)
Atalja gedood, Joas op de troon gebracht (11,1-20)
Joas, koning van Juda (11,21-12,21)
Joachaz, koning van IsraŽl (13,1-9)
Joas, koning van IsraŽl (13,10-13)
Elisaís sterfbed Ė Het wonder bij zijn graf (13,14-21)
Joasí overwinningen op Aram (13,22-25)
Amasja, koning van Juda (14,1-22)
Jerobeam II, koning van IsraŽl (14,23-29)
Azarja, koning van Juda (15,1-7)
Zekarja, koning van IsraŽl (15,8-12)
Sallum, koning van IsraŽl (15,13-16)
Menachem, koning van IsraŽl (15,17-22)
Pekachja, koning van IsraŽl (15,23-26)
Pekach, koning van IsraŽl (15,27-31)
Jotam, koning van Juda (15,32-38)
Achaz, koning van Juda (16,1-20)
Hosea, koning van IsraŽl (17,1-6)
IsraŽls ondergang vanwege zijn zonden (17,7-23)
De Samaritanen (17,24-41)
Hizkia, koning van Juda (18,1-12)
Jeruzalem door Sanherib bedreigd (18,13-37)
Eerste voorzegging van Jeruzalems bevrijding (19,1-7)
Sanheribs hernieuwde poging om Jeruzalem tot overgave te bewegen (19,8-13)
Hizkiaís gebed (19,14-19)
Tweede voorzegging van Jeruzalems bevrijding (19,20-34)
De verlossing (19,35-37)
Hizkiaís ziekte en genezing (20,1-11)
Het gezantschap uit Babel (20,12-21)
Manasse, koning van Juda (21,1-18)
Amon, koning van Juda (21,19-26)
Josia, koning van Juda Ė Het wetboek gevonden (22,1-20)
De hervorming van Josia (23,1-30)
Joachaz, koning van Juda (23,31-34)
Jojakim, koning van Juda (23,35-24,7)
Jojakin, koning van Juda (24,8-17)
Sedekia, koning van Juda Ė Ondergang van het rijk (24,18-25,26)
De begenadiging van Jojakin (25,27-30)
 

Koningen 2:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

Bijbel index