De tweede brief van Paulus aan de Korintiėrs


Schrijver – Lezers – Groet (1,1-2)
Dankzegging (1,3-11)
Het verwijt van lichtvaardigheid (1,12-2,4)
Vergiffenis voor een schuldige (2,5-17)
Het oude en het nieuwe verbond (3,1-18)
De schat in aarden vaten (4,1-15)
Goede moed, ook bij het sterven (4,16-5,10)
Het ambt der verzoening (5,11-21)
Paulus in zijn dienstwerk (6,1-10)
Geen heidense smetten (6,11-7,1)
Blijdschap na droefheid (7,2-16)
Opwekking tot offervaardigheid (8,1-15)
Zending van Titus (8,16-24)
De collecte voor Jeruzalem (9,1-15)
Paulus’ optreden tegenover zijn tegenstanders (10,1-11)
Het oordeel van Paulus over zichzelf (10,12-11,6)
De belangeloosheid van Paulus (11,7-29)
Stof tot roemen (11,30-12,10)
De ongerustheid van Paulus (12,11-21)
Laatste vermaningen – Groet (13,1-13)

Korintiėrs2:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

Bijbel index