Leviticus 


Brandoffers (1,1-17)
Spijsoffers (2,1-16)
Vredeoffers (3,1-17)
Zondoffers (4,1-5,13)
Schuldoffers (5,14-6,7)
Het brandoffer (6,8-13)
Het spijsoffer (6,14-23)
Het zondoffer (6,24-30)
Het schuldoffer (7,1-10)
Het vredeoffer (7,11-21)
Verbod van vet en bloed (7,22-27)
Het priesterlijk aandeel in de vredeoffers (7,28-38)
Wijding van Aron en zijn zonen (8,1-36)
Ambtsaanvaarding der priesters (9,1-24)
Dood van Nadab en Abihu (10,1-7)
Verbod van bedwelmende drank voor de dienstdoende priesters (10,8-11)
Het priesterlijk aandeel in de offers (10,12-20)
Reine en onreine dieren (11,1-47)
Reiniging na geboorte (12,1-8)
Melaatsheid (13,1-14,57)
Onreinheid bij mannen en vrouwen (15,1-33)
De grote verzoendag (16,1-34)
De offerplaats (17,1-9)
Verbod om bloed of aas te eten (17,10-16)
Huwelijks- en kuisheidswetten (18,1-30)
Levensheiliging (19,1-37)
Strafwetten (20,1-27)
Heiligingswetten voor de priesters (21,1-22,33)
De feesten (23,1-44)
De kandelaar en de toonbroden (24,1-9)
Straf op Godslastering (24,10-23)
Sabbat- en jubeljaar (25,1-22)
Lossing van land (25,23-28)
Lossing van huizen (25,29-34)
Houding jegens de arme (25,35-55)
Zegen en vloek (26,1-46)
Lossing bij geloften (27,1-34)
 

Leviticus :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

Bijbel index