Micha


Opschrift (1,1-1)
Aankondiging van het oordeel over Samaria en Jeruzalem (1,2-7)
Klaaglied van de profeet (1,8-16)
Wee over de gewelddadige machthebbers (2,1-5)
De valse profeten (2,6-11)
Heilsverkondiging (2,12-13)
Tegen de leiders van het volk (3,1-12)
Het komende Vrederijk (4,1-5)
Jeruzalem in nood, maar bestemd tot heerlijkheid (4,6-14)
Voorzegging van de Messias en zijn Rijk (5,1-14)
Het rechtsgeding des HEREN (6,1-8)
Jeruzalems zonde en het oordeel Gods (6,9-16)
De grote ongerechtigheid (7,1-6)
Sions verlossing (7,7-13)
Bede en lof (7,14-20)

Micha:   1  2  3  4  5  6  7

Bijbel index