Nehemia  


Gebed van Nehemia voor de Israëlieten (1,1-11)
Nehemia door Artachsasta naar Jeruzalem gezonden (2,1-10)
Nehemia’s eerste werkzaamheden in Jeruzalem (2,11-20)
Herbouw van de muren en poorten van Jeruzalem (3,1-32)
Voortzetting van het werk ondanks tegenstand (4,1-23)
Maatregelen van Nehemia ten bate der armen (5,1-13)
Nehemia’s onbaatzuchtigheid (5,14-19)
Voltooiing van de muur onder tegenstand (6,1-19)
De bewaking der stad (7,1-3)
De lijst van de onder Zerubbabel teruggekeerden (7,4-72)
Voorlezing van de wet – Loofhuttenfeest (8,1-19)
Dag van boete en bede (9,1-37)
Oorkonde inzake de onderhouding der wet (9,38-10,39)
De nieuwe inwoners van Jeruzalem en van de overige steden (11,1-36)
Lijst van priesters en Levieten (12,1-26)
Inwijding van Jeruzalems muur (12,27-43)
Zorg voor de wettelijke bijdragen (12,44-47)
Nehemia’s ijver voor de wet (13,1-31)

Nehemia :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

Bijbel index