Numeri


De telling van IsraŽls leger (1,1-54)
De opstelling van de stammen (2,1-34)
De Levieten (3,1-4,49)
Voorschrift betreffende de onreinen (5,1-4)
Voorschrift betreffende vergoeding van schuld (5,5-10)
De wet op de jaloersheid (5,11-31)
De wet op het NazireeŽrschap (6,1-21)
De priesterlijke zegen (6,22-27)
De offergaven bij de inwijding van de tabernakel (7,1-89)
De kandelaar (8,1-4)
De wijding der Levieten (8,5-22)
De diensttijd der Levieten (8,23-26)
Het tweede Pascha (9,1-14)
De wolk- en vuurkolom (9,15-23)
De trompetten (10,1-10)
Het vertrek van de Sinai (10,11-36)
Het vuur des HEREN (11,1-3)
De zeventig oudsten Ė De kwakkels (11,4-35)
Mirjam met melaatsheid gestraft (12,1-16)
De twaalf verspieders (13,1-14,38)
De inval in het Zuiden mislukt (14,39-45)
Het vuuroffer (15,1-21)
De onopzettelijke zonde (15,22-31)
De sabbatschender (15,32-36)
De gedenkkwasten (15,37-41)
De opstand van Korach, Datan en Abiram (16,1-50)
De bloeiende staf van Ašron (17,1-13)
Plichten en inkomsten van priesters en Levieten (18,1-32)
Het reinigingswater (19,1-22)
De dood van Mirjam (20,1-1)
De zonde van Mozes en Ašron (20,2-13)
Edom weigert de doortocht (20,14-21)
De dood van Ašron (20,22-29)
De strijd bij Chorma (21,1-3)
De koperen slang (21,4-9)
De tocht naar het veld van Moab (21,10-20)
De strijd tegen Sichon van Chesbon (21,21-30)
De strijd tegen Og van Basan (21,31-22,1)
Bileam zegent IsraŽl (22,2-24,25)
IsraŽls afgoderij met Bašl-Peor (25,1-18)
Tweede telling van IsraŽl (26,1-65)
Het erfrecht van dochters (27,1-11)
De opvolger van Mozes (27,12-23)
Het dagelijks offer en de feestoffers (28,1-29,40)
De geloften der vrouwen (30,1-16)
De wraak op de Midjanieten (31,1-24)
De oorlogsbuit (31,25-54)
De toewijzing van het Overjordaanse (32,1-42)
Overzicht van de tocht door de woestijn (33,1-49)
De inbezitneming van Kanašn (33,50-56)
De grenzen van Kanašn (34,1-12)
Verdeling van het land Kanašn (34,13-29)
De steden der Levieten (35,1-8)
De vrijsteden (35,9-34)
Het huwelijk van erfdochters (36,1-13) 

Numeri  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Bijbel index