De Openbaring van Johannes


Opschrift (1,1-3)
Aanhef (1,4-8)
De verschijning op Patmos (1,9-20)
Aan Efeze (2,1-7)
Aan Smyrna (2,8-11)
Aan Pergamum (2,12-17)
Aan Tyatira (2,18-29)
Aan Sardes (3,1-6)
Aan Filadelfia (3,7-13)
Aan Laodicea (3,14-22)
De vierentwintig oudsten en de vier dieren (4,1-11)
De verzegelde boekrol en het Lam (5,1-14)
De eerste zes zegels geopend (6,1-17)
De verzegelden uit Isral (7,1-8)
De schare, die niemand tellen kan (7,9-17)
Het zevende zegel De vier bazuinen (8,1-13)
De vijfde bazuin (9,1-12)
De zesde bazuin (9,13-21)
Het geopende boek (10,1-11)
De twee getuigen (11,1-14)
De zevende bazuin De lofzang der oudsten (11,15-19)
De vrouw en de draak (12,1-6)
De draak overwonnen (12,7-12)
De draak vervolgt de vrouw (12,13-18)
Het beest uit de zee (13,1-10)
Het beest uit de aarde (13,11-18)
Het Lam en zijn vrijgekochten (14,1-5)
De aankondiging van het oordeel (14,6-13)
De oogst (14,14-20)
Het lied der overwinnaars (15,1-4)
De zeven schalen der gramschap (15,5-8)
De zeven plagen (16,1-21)
Het oordeel over Babylon (17,1-18)
De val van Babylon (18,1-24)
Een lied op de val van Babylon (19,1-5)
De bruiloft des Lams (19,6-10)
Het Woord Gods (19,11-16)
Het beest en zijn profeet overwonnen (19,17-21)
Het duizendjarig rijk (20,1-6)
De satan veroordeeld (20,7-10)
Het laatste oordeel (20,11-15)
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (21,1-8)
Het nieuwe Jeruzalem (21,9-22,5)
Slot (22,6-21)

Openbaring:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

Bijbel index