De tweede brief van Petrus


Schrijver Lezers Groet (1,1-2)
Voorrecht en taak der gelovigen (1,3-11)
De zekerheid van het geloof (1,12-21)
De dwaalleraars (2,1-22)
De dag des Heren (3,1-16)
Slot (3,17-18)

Petrus2  1  2  3

Bijbel index