SamuŽl 1

 Het eerste boek SamuŽl


De geboorte van SamuŽl (1,1-28)
Lofzang van Hanna (2,1-10)
De slechtheid van Eliís zonen (2,11-26)
Profetie over Eli en zijn huis (2,27-36)
De roeping van SamuŽl (3,1-21)
De ark Gods buitgemaakt (4,1-22)
De ark in het land der Filistijnen (5,1-12)
De ark naar IsraŽl teruggezonden (6,1-7,1)
De Filistijnen bij Mispa verslagen (7,2-17)
Het volk begeert een koning (8,1-22)
Saul tot koning gezalfd (9,1-10,27)
Saul verlost Jabes (11,1-15)
SamuŽls afscheid van het volk (12,1-25)
Sauls ongehoorzaamheid tijdens het oprukken der Filistijnen (13,1-22)
Jonatans heldendaad Ė Overwinning op de Filistijnen (13,23-14,52)
Saul verworpen (15,1-35)
David tot koning gezalfd (16,1-13)
David bij Saul (16,14-23)
David en Goliat (17,1-58)
Sauls haat tegen David (18,1-30)
David vlucht voor Sauls aanslagen (19,1-24)
Verbond tussen David en Jonatan (20,1-43)
David te Nob (21,1-9)
David te Gat (21,10-15)
David bij Adullam (22,1-5)
Moord op de priesters van Nob (22,6-23)
David te Kežla (23,1-13)
David in de woestijn van Zif (23,14-28)
David spaart Sauls leven (24,1-23)
David, Nabal en Abigail (25,1-44)
David spaart opnieuw Sauls leven (26,1-25)
David bij de Filistijnen (27,1-12)
Saul te Endor (28,1-25)
David door de Filistijnen teruggezonden (29,1-11)
Siklag verbrand Ė Davids wraak op de Amalekieten (30,1-25)
David zendt geschenken aan de oudsten van Juda (30,26-31)
Sauls dood (31,1-13) 

SamuŽl:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Bijbel index