De tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen


Schrijver Lezers Groet (1,1-2)
Dankzegging en gebed (1,3-12)
De wederkomst des Heren (2,1-17)
Bidden en werken Groet (3,1-18)

Tessalonicenzen2:   1  2  3

Bijbel index