De eerste brief van Paulus aan Timoteüs


Schrijver – Lezer – Groet (1,1-2)
Dwaalleraars (1,3-11)
Gods genade aan Paulus (1,12-20)
Voorschriften (2,1-15)
Opzieners en diakenen (3,1-16)
De taak van Timoteüs (4,1-16)
De weduwen (5,1-16)
De oudsten – Vermaningen (5,17-6,1)
Het gevaar van de rijkdom (6,2-21)

Timoteüs1  1  2  3  4  5  6

Bijbel index