De tweede brief van Paulus aan Timoteüs


Schrijver – Lezer – Groet (1,1-2)
Dankzegging – Vermaning tot volharding (1,3-18)
De dienst van Timoteüs (2,1-13)
De houding tegenover de dwaalleraars (2,14-26)
Tekening der dwaalleraars (3,1-13)
Het nut der heilige schriften – De naaste toekomst (3,14-4,8)
Laatste vermaningen (4,9-22)

Timoteüs2:   1  2  3  4

Bijbel index