Ichthusdate.nl de Christelijke contactsite van Nederland
    Gebruikersnaam Wachtwoord  
Home
 
Aanmelden
 
Inloggen
 
FAQ
 
Contact

Algemene voorwaarden van Ichthusdate.nl

1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Ichthusdaste.nl en een Lid. Door het aanvinken van de daartoe bestemde box bij het invullen van de persoonlijke gegevens ten behoeve van het lidmaatschap, verklaart Lid kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden, en van de Christelijke normen en waarden en deze te accepteren.
 2. Ichthusdate.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de Ichthusdate.nl en Lid zijn overeengekomen.
 4. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Ichthusdate.nl en Lid, wordt Lid geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en Christelijke normen en waarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten. 
 5. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Ichthusdate.nl zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2. Registratie en regels bij
    Ichthusdate.nl

 1. De minimale leeftijd om je te registreren op Ichthusdate is 18 jaar.
 2. Het is niet toegestaan om te vloeken en te schelden in de chat, 
  forum, privé berichten, gastenboek, messenger of in je profiel. 
 3. Het is niet toegestaan erotische foto,s te versturen of in je profiel te 
  plaatsen, gebeurd dit wel dan heeft Ichthusdate.nl het recht om de 
  foto's te verwijderen.
 4. Het is niet toegestaan in de chat, forum, privé berichten, gastenboek
  of in je profiel anderen zwart te maken, te discrimineren, of 
  opmerkingen te plaatsen.
 5. Het is niet toegestaan om concurrerende, sex of gok(casino) 
  gerelateerde websites  of andere links door te geven in de chat,
  forum, privé berichten, gastenboek of in je profiel.
 6. Als een ander lid aan je vraagt om te stoppen met privé berichten te 
  versturen doe dit dan ook.
 7. Respecteer elkaars mening en maak geen ruzie.
 8. Het aanmaken van meerdere accounts is niet toegestaan, tenzij hier
  hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.
 9. Bij het aanmaken van een account, gebruik altijd een geldig e-mail 
  adres
 10. Gebruik bij het aanmaken van een gebruikersnaam een normale 
  naam, die aan de waarden en normen voldoen.
  Bij het niet aanmaken van een  nomale gebruikersnaam wordt uw     
  profiel verwijderd.
 11. Om mogelijke spam te vermijden wordt u account altijd 
  gecontroleerd  door Ichthusdate.nl, zodra uw account goed wordt
  gekeurd wordt uw profiel geactiveerd, dit gebeurt meestal
  binnen 24 uur. Zodra dit is gebeurt kunt u gebruik maken van de 
  diensten die Ichthusdate.nl u aanbied.
 12. Geef nooit zomaar je mail adres aan iemand die je niet  kent, je
  kan altijd via onze mail server eerst berichten versturen.
 13. Wij hanteren de Nederlandse wetgeving en natuurlijk de christelijke
  normen en waarden.
 14. Ichthusdate.nl is niet verantwoordelijk voor wat de leden hier in hun
  profiel, chat, forum, privé berichten gastenboek zet.
  Ook is Ichthusdate.nl niet verantwoordelijk voor schade aan derden
  die gemaakt worden door de leden van Ichthusdate.nl.
 15. Een lidmaatschap is niet overdraagbaar aan andere leden of aan 
  derden.
 16. Elk lid verplicht zich om minimaal 1 keer per half jaar ingelogd te
  zijn bij Ichthusdate.nl, word dit niet gedaan dat heeft Ichthusdate.nl
  het recht om het lidmaatschap te beeindigen.

3. Prijzen en betaling

 1. Een lidmaatschap bij Ichthusdate is de eerste 14 dagen geheel kosteloos, daarna kan je voor een klein bedrag al een lidmaatschap afsluiten.
 2. Het lid kan op elk gewenst moment het abonnement beëindigen. De beëindiging wordt van kracht, op het moment dat het lid het abonnement beëindigt. Er wordt geen restitutie verleend voor de eventuele resterende periode dat het abonnement geldig was.

Ichthusdate.nl is een Christelijke contactsite, en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Groningen, onder het nr:50422979Privacy | Voorwaarden | Christelijke normen en waarden | Links | Banners | Vertel een vriend(in) | Contact | Prijzen
Copyricht @ Ichthusdate.nl 2011

| @ Ichthusdate is een Christelijke contactsite. Bezoek ook eens de Christelijke Media site: Ichthuslink |

Zeilvakantie Griekenland         Vakantie huisjes         Zeilvakantie Griekenland